Kulturskolans elever vid bar gärning!

Styrelsen.

Heimo Zinko
Ordförande

heimo.zinko(@)gmail.com
mobil: 0708-306 115

  Birgitta Nidefelt
   Viceordförande

   birgitta.nidefelt(@)hotmail.com

Magnus Eriksson
sekreterare

nykopingkammarmusik(@)gmail.com
magnus.g.eriksson(@)nykoping.se

Jan-Olof Rydin
kassör

nykopingkammarmusik(@)gmail.com

Britt-Marie Högström
ledamot
brittmariehogstrom(@)gmail.com

 Lillemor Sandberg
 ledamot
lillesandberg(@)gmail.com

Sänd ett meddelande till oss här