Bli medlem i Nyköpings kammarmusikförening

Alla är välkomna att bli medlem i
Nyköpings Kammarmusikförening.


Som medlem i Nyköpings Kammarmusikförening stödjer du musiklivet i Nyköping med omnejd.  Du får också regelbunden information om vår verksamhet och våra evenemang. Vi är starkt beroende av våra medlemmar.
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och är för 2024 100 kronor per person och år. 
Som medlem har du rätt till en viss rabatt på biljettpriset vid föreningens vår- och höst-konserter.  Tillsammans med Filharmoniska sällskapet anordnas ibland resor till olika musikarrangemang. Inbjudan går då ut till medlemmarna.
 Vårt årsmöte äger rum i mars  *). Traditionsenligt börjar mötet med en konsert. Efter mötesförhandlingarna dricker vi kaffe och umgås tillsammans. Årsmötena är välbesökta och utgör ett bra tillfälle för medlemmarna att närmare lära känna varandra samt att utbyta idéer och uppslag med styrelsen.

 
 

BLI MEDLEM HÄR

Medlemsavgiften - 100 kr - betalar du in på vårt plusgirokonto
53 18 86 - 0 eller vårt bankgironummer 5241-0495.
Ange namn, adress och e-postadress på inbetalningen.