Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2024

Milosz Krawczyk

Nyköpings Kammarmusikförening delade ut stipendium ur
Karin och Einar Blomsjös Stipendiefond
till Milosz Krawczyk
Stipendiebelopp: 15 000 kronor
Motivering:
Miłosz Krawczyk är en begåvad pianist med rötterna i Nyköpings kulturskola. Han har också tidigt visat sitt intresse för komposition och producerat åtskilliga stycken samt ett symfoniskt verk som uruppfördes 2023 i Nyköping. Nyköpings Kammarmusikförening ville därför uppmuntra honom med ett stipendium rörande ett beställningsverk för stråkkvartett som uruppförs denna dag av Söndagskvartetten i Nyköping. Titeln av verket är:
Echoes from the Tatras
Nyköping 28 april 2024.

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2023

OSSIAn Lamm

Nyköpings Kammarmusikförening delade ut stipendium ur
Karin och Einar Blomsjös Stipendiefond
till Ossian Lamm
Stipendiebelopp: 10 000 kronor
 Motivering:
Ossian Lamm har sina rötter i Nyköpings Kulturskola. Han briljerar på sitt älsklingsinstrument barytonsaxofon, men berikar även gärna andra ensemblen med piano, orgel eller slagverk, om det behövs. Ossian planerar studera musik på högskolenivå och vi ser framemot att höra av honom på de stora scenerna i framtiden.
 Nyköping, 22 oktober 2023.

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2022

Henrik PHung

Nyköpings Kammarmusikförening delade ut 2022 års stipendium ur Karin och Einar Blomsjös stipendiefond till Henrik Phung med följande motivering:
 
Henrik Phung är en mångfacetterad musiker med rötterna i Nyköpings Kulturskola. Henrik tar sig an musikaliska uppgifter oavsett genre och instrument och utvecklas därigenom såväl tekniskt som musikaliskt. Vi hoppas att detta stipendium kan bidra till Henriks vidareutbildning och vi ser framemot att höra av honom på de stora scenerna i framtiden.
 

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2021

Felix Lindeberg

Felix Lindeberg (till vänster med blommor) tilldelades den 22 oktober 2021 ett stipendium  på
10 000 SEK ur Karin und Einar Blomsjö Stipendiefond med följande motivering:
"Felix Lindeberg är en mångsidig musiker med rötterna i Nyköpings Kulturskola som sångare och pianist. Felix omgås väldigt naturligt med musiken och försöker vidga sina gränser genom att lära sig nya instrument, som t ex dragspel. Vi hoppas att detta stipendium kan bidra till att stimulera Felix till att vidareutveckla sina musikaliska talanger."

En liten rubrik.

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2020

BachEnsembleN

BachEnsembleNden tilldelades den 23 november 2020 ett stipendium  på 10 000 SEK ur Karin und Einar Blomsjö Stipendiefond med följande motivering:
"Sörmländska BachensembleN, bestående av
Agnes Lindberg, Anette Kumlin, Åsa Karlberg, Suzanna Kroon-Hahr och Olle Lindberg har på ett förtjänstfullt sätt försökt att föra ut Musik av Bach-familjen till den Sörmländska Regionen. Under 2020 har dock Corona-Pandemin satt punkt på ensemblens möjligheter att uppträda. Vi vill med detta stipendium uppmuntra BachensembleN att hålla ut!"

En liten rubrik.

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2019

Eric Winroth - Stipendiat 2019

Erik Winroth tilldelades den 18 augusti 2019 ett stipendium  på 10 000 SEK ur Blomsjöfonden med följande motivering:
"Erik Winroth är en begåvad musiker med rötterna i Nyköpings musikskola som violinist. Erik satsade på musikutbildning för fiol och altfiol och har våren 2019 tagit sin Masterexamen i Kammarmusik på Musikhögskolan i Stockholm."

En liten rubrik.

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2018

Alice Mazour - Stipendiat 2018

Stipendium på 5000 kronor tilldelas Alice Mazour ur Blomsjöfonden för ”uppmuntran och förkovran” som erkännandet av sin strävan mot fortsatt musikutbildning och av sitt deltagande vid Nyköpings Filharmoniska Sällskapets konserter.

Barbro och Lars Ramquists stipendium 2017

Julia Dagerfelt - stipendiat 2017
 

Julia Dagerfelt - barockviolin
Julia Dagerfelt har växt upp i Nyköping och fått sin första utbildning på violin i Nyköpings Musikskola. Hon medverkade i flera år i Nyköpings Filharmoniska Sällskapets orkester.

Julia är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt efterföljande barockstudier i Holland och Köpenhamn. Hon bor nu  i Malmö sedan 7 sju år och arbetar som frilansande musiker. Julia spelar med ensembler som Göteborg Barock, Ensemble Zimmermann, Concerto Copenhagen, Copenhagen Soloists, Karlsson Barock och stråkkvartetten CoMa. Hon medverkade på cd-inspelningar med Les Ambassadeurs (fr), New Century Baroque samt Karlsson Barock. 

Stipendieutdelningen äger rum i samband med konserten den 17 september 

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie2017

söndagskvartetten - Stipendium 2017

Motivering
Nyköpingsbaserade Söndagskvartetten, bestående av  Anne Holmer, Maria Jansson, Barbro Westergren och Tomas Hänström har i flera år verkat för att skapa sig en identitet som stråkkvartett inom Nyköpingsregionen och har framgångsrikt glatt många åhörare genom sina ambitiösa tolkningarna.