Vi i styrelsen !

Styrelsen.

Tom Linder
ordförande

tom(@)tomlinder.se
Tel: 0155-24 20 12

  Birgitta Nidefelt
   Viceordförande

   birgitta.nidefelt(@)hotmail.com

Magnus Eriksson
sekreterare

info(@)nykopingkammarmusik.se
magnus.g.eriksson@nykoping.se

Jan-Olof Rydin
kassör

kassor@nykopingkammarmusik.se

Britt-Marie Högström
ledamot
brittmariehogstrom(@)gmail.com

 Lillemor Sandberg
 ledamot
lillesandberg(@)gmail.com

Heimo Zinko
ledamot

heimo.zinko(@)gmail.com

Sänd ett meddelande till oss här