Vi i styrelsen !

Styrelsen.

Tom Linder
ordförande

tom@tomlinder.se
Tel: 0155-24 20 12

Magnus Eriksson
sekreterare

info@nykopingkammarmusik.se
magnus.g.eriksson@nykoping.se

Jan-Olof Rydin
kassör

kassor@nykopingkammarmusik.se

Britt-Marie Högström
ledamot
brittmariehogstrom@gmail.com

 Lillemor Sandberg
 ledamot
lillesandberg@gmail.com

  Birgitta Nidefelt
   ledamot

   birgitta.nidefelt@hotmail.com

Heimo Zinko
ledamot

zinko@algonet.se

Sänd ett meddelande till oss här