Konserten inställd!

                            BachensembleN
                                 Agnes Lindberg (sopran, violin)
                                 Anette Kumlin (oboe, oboe d´amore)
                                 Åsa Karlberg (flöjt)
                                 Suzanna Kroon Hahr (cembalo)
                                 Olle Lindberg (kontrabas, gitarr)


BachensebleN fick istället för konserten den 15 November 2020
Nyköpings Kammarmusikförenigens  stipendium  ur Karin och Einar Blomsjös Musikstipendiefond för deras särskilda insatser inom det regional musiklivet.

Biljetter

Biljetter: 250 kr 
Medlemmar i Föreningen: 200 kr
Skolungdom: Fri entré
Endast förköp

Konserter den 15 och den 21 /11

info@nykopingkammarmusik.se
Swish: Tel: 123 545 5183
eller Postgiro 53 18 86-0