Om Föreningen

Nyköpings Kammarmusikförening
bildades 1982. Den är en fristående, ideell förening som har till syfte att sprida intresse för kammarmusik och bidra till det allmänna kulturutbudet i Nyköping med omnejd.
 Föreningen arrangerar konserter med sångsolister och instrumentalister av hög klass och vill också uppmärksamma unga begåvade sångare och musiker på väg ut i karriären.
 Utöver vår- och höstkonserter arrangerar vi också Kammarmusikdagarna, en kammarmusikfestival i augusti.

 Varje år delar vi ut ett stipendium till en ambitiös elev vid Kulturskolan alternativt Musikhögskolan, eller till en musiker i början av sin professionella karriär.
 
 Nyköpings Kammarmusikförening leds av en styrelse, som medlemmarna utser vid årsmötet. Styrelsens ledamöter arbetar helt ideellt.
 Föreningen får årliga bidrag från kommunen, Statens Kulturråd och från Landstinget i Södermanland via Scenkonst Sörmland.
 

        Varmt välkomna till våra konserter!