Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie 2018

Alicja Mazur - Stipendiat 2018

Alicia Mazour tilldelades den 2 September 2018 ett Stipendium  på 5000 SEK ur Blomsjöfonden för ”uppmuntran och förkovran” som erkännandet av hennes strävan mot fortsatt musikutbildning och av  deltagandet vid Nyköpings Filharmoniska Sällskapets konserter.
 

Barbro och Lars Ramquists stipendium 2017

Julia Dagerfelt - stipendiat 2017
 

Julia Dagerfelt - barockviolin
Julia Dagerfelt har växt upp i Nyköping och fått sin första utbildning på violin i Nyköpings Musikskola. Hon medverkade i flera år i Nyköpings Filharmoniska Sällskapets orkester.

Julia är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt efterföljande barockstudier i Holland och Köpenhamn. Hon bor nu  i Malmö sedan 7 sju år och arbetar som frilansande musiker. Julia spelar med ensembler som Göteborg Barock, Ensemble Zimmermann, Concerto Copenhagen, Copenhagen Soloists, Karlsson Barock och stråkkvartetten CoMa. Hon medverkade på cd-inspelningar med Les Ambassadeurs (fr), New Century Baroque samt Karlsson Barock. 

Stipendieutdelningen äger rum i samband med konserten den 17 september 

Karin och Einar Blomsjös Musikstipendie2017

Söndagskvartetten
Motivering
Nyköpingsbaserade Söndagskvartetten, bestående av
Anne Holmer, Maria Jansson, Barbro Westergren och Tomas Hänström har i flera år verkat för att skapa sig en identitet som stråkkvartett inom Nyköpingsregionen och har framgångsrikt glatt många åhörare
genom sina ambitiösa tolkningarna.