Artister

Stockholm Wind Quartet
består av etablerade musiker ur Stockholms musikliv. Medlemmarna har musicerat tillsammans i många år och under år 2016 växte samarbetet i kvartetten fram, bland annat genom deras intresse för instrumentkombinationens unika klangfärger och möjligheter till ett rikt tonspråk.
Ensemblen har ett varierat program med bland annat fina klassiska tongångar, svenska
folkmusikinspirerade toner, kryddig tango och färgstark klezmer.

Madeleine Johansson är verksam som frilansande flöjtist och spelar regelbundet med
tillexempel Stockholm Concert Orchestra, Blåsarsymfonikerna, Kungliga Filharmonikerna.
Madeleine tog sin solistdiplomexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm år 2009
efter sju års heltidsstudier där. År 2017 medverkade hon i Nordic Tour tillsammans med
Andrea Bocelli och Stockholm Concert Orchestra.

Johanna Orrje är anställd som solooboist i Blåsarsymfonikerna sedan år 2015. Hon är
utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Våren
2018 var Johanna Blåsarsymfonikernas orkesterprofil och framträdde då ett antal gånger
som solist med orkestern.

Johan Söderlund är sedan år 2008 Konsertmästare i Blåsarsymfonikerna i Stockholm.
Johan har framträtt som klarinettsolist med orkestern vid flera tillfällen genom åren och under år 2017 var han Blåsarsymfonikernas orkesterprofil. Johan är utbildad på Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm, han har även studerat för Yehuda Gilad i Los Angeles.

Peter Gullqvist är solofagottist i Blåsarsymfonikerna sedan år 1992. Peter har under
många år även jobbat på Folkoperan i Stockholm. Han studerade vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm för Hans Samuelsson som var solofagottist på Kungliga
Operan. Han tog sin solistexamen år 1992 och blev samma år anställd i
Blåsarsymfonikerna